Античен театър

             Античният театър (Plovdiv Amphitheatre) е част от Стария град на Пловдив. Той е разположен на хълма Тримонциум. Това е името, което е носил днешен Пловдив в древността. Той е с внушителна архитектура, разположен между двата хълма Джамбаз и Таксим в града. Построен по времето на император Марк Улпий Траян на мястото на храм на Тракийската богиня Бендида, Античният театър в Пловдив е един от най-добре запазените антични театри в цял свят. Изграден е в началото на 2 в. след н.е. по времето на император Траян (98- 117) и в онези антични векове е бил една от най-значимите обществени сгради на Тримонциум. Постройката се отличавала със забележителна си архитектурната, великолепен дизайн и представителност. По трибуните му  можели да се настанят от 5 до 7 хиляди зрители, които от всички краища имат великолепна видимост към сцената, която била щедро украсена с фризове, корнизи и статуи. Днес от амфитеатралния театрон са оцелели 20 от общо 28-те реда. В края на 4-ти век поради пожар или земетресение голяма част от театъра е била разрушена.
            Благодарение на археологическите разкопки, които се провеждат през 1968-1979 година от Археологически музей – Пловдив, днес все още може да се насладим на уникалната атмосфера в Античния театър в Пловдив. Той е включен в рамките на архитектурния резерват “Старинен Пловдив”.

              The Ancient Theatre is part of the Old Town of Plovdiv. It is situated on the hill, Trimontium. This is the name that is still worn in ancient Plovdiv. The Ancient Theatre with its impressive architecture is situated between two hills.

              It was built during the reign of Emperor Trajan Marcus Ulpia, at the temple of the Thracian goddess Bendida. The Ancient Theatre in Plovdiv is one of the best preserved ancient theaters worldwide. It should be noted that the Ancient Theatre in Plovdiv is not Amphitheatre. This error is allowed fairly frequently, but the truth is that the amphitheater is a different type of antique building.

              The Ancient Theatre in Plovdiv was built in the early second century AD, at the time of Emperor Trajan (98- 117). In those ancient centuries it was one of the most significant public buildings Trimontium. The building is distinguished by its remarkable architecture, magnificent design and representativeness. The stands of the Ancient Theatre could accommodate 5 to 7,000 spectators from all over who have great vision to the stage, which was generously decorated with friezes, cornices and statues.

              Thanks to archaeological excavations taking place during the years of 1968-1979, at the Archaeological Museum – Plovdiv today you can still enjoy the unique atmosphere of the Ancient Theatre in Plovdiv. It is included in the architectural reserve, Old Plovdiv.